Medlem

Medlem


Som medlem i Svenska Brukshundklubben betalar du en central avgift till förbundet och en lokal avgift till Heby BK. Förbundsavgiften är 400 kronor per år och den lokala avgiften är 150 kr. Totalt 550 kr.


Har du ett giltigt medlemskap i någon av SBK:s rasklubbar eller i en annan brukshundklubb, där den centrala avgiften är betald ska du bara betala den lokala avgiften till Heby BK.


Medlemskapet gäller ett år från det att avgiften är betald.Snabblänkar

Heby Brukshundklubb | Rödjebro 103 | 744 92 Huddungeby | BankGiro 5726 - 4665

(Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen avser vi BG-betalning!).