Medlem

Medlem


Som medlem i Svenska Brukshundklubben betalar du en avgift direkt till förbundet, som även innehåller den lokala avgiften till Heby BK. Betala alltså inte till klubbens konto eller kontant. Förbundsavgiften är 400 kronor per år och den lokala avgiften är 150 kr. Totalt 550 kr.


Här kan du läsa om hur man betalar medlemsavgiften.


Har du ett giltigt medlemskap i någon av SBK:s rasklubbar eller i en annan brukshundklubb, där den centrala avgiften är betald ska du bara betala den lokala avgiften.


Medlemskapet gäller ett år från det att avgiften är betald.