MH/MT

Mentalbeskrivning (MH)

Ett bra sätt att kunna få en nära och trygg relation till sin hund, är att lära känna dess mentalitet. Genom att göra Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning får du din hunds beteenden beskrivna och därmed även en bra bild av vem din fyrfota kamrat är.


Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund av brukshundsras och som ett underlag i avelsarbetet.

Beskrivningen består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas på en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera.


Krav på genomgången MH gäller hund av SBK ras, som uppnått 18 månaders ålder, för deltagande i SBK:s prov och tävling.


Mentalbeskrivning Hund är ett sätt att beskriva en hunds beteende och mentala status. MH är inget test och hunden blir inte godkänd eller underkänd.


Deltagande anmäls via SBK Tävling. Om tillfälle saknas på Heby BK kan du söka här efter möjlighet på annan klubb. Alla tillfällen att mentalbeskriva din hund finns i SBK tävling under fliken MH/MT. 


För att kunna anmäla dig till ett MH måste du ha ett konto i SBK tävling,klicka här om du behöver hjälp med detta.


Som förare vid ett MH är du skyldig att känna till regler och allmänna anvisningar för mentalbeskrivning, dessa finner du här


Avgift för deltagande är 700 kr.

Mentaltest (MT) och exteriörbeskrivning - Korning

Double-click here to add your own text.

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och testerna bedrivs fortfarande.


Korning

Korning anordnas av SBK och är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras eller om en organisation har ingått i ett samarbetsavtal med SBK. Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) har tecknat ett sådant avtal med SBK och kan därför arrangera korningar för sina raser.


Korning innehåller två delmoment - en exteriörbeskrivning och ett mentaltest.


Exteriörbeskrivning

I exteriörbeskrivningen görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden och dess förtjänster, eventuella brister och avvikelser från rasstandarden noteras. Detta redovisas sedan i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser. Även hundens mankhöjd mäts.


Exteriörbeskrivning för korning kan göras från 18 månader och har ingen övre åldersgräns.


Mentaltest

Mentaltesten innehåller delar, moment, som utvärderar hundens olika egenskaper bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor.

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och det finns en minipoäng som måste uppnås för att hunden ska få godkänt.


För att delta i mentaltest måste hunden vara minst 18 månader och högst 48 månader.


Titeln Korad

I titeln Korad ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av dess exteriör.


Hundar som blir godkända i båda delarna erhåller den meriterande titeln korad.

Anmälningsavgifter:

Mentalbeskrivning MH: 700 kr.


Korning

Hel korning: 850 kr

Mentaltest: 700 kr

Exteriörbeskrivning: 200 kr


Har du frågor, kontakta: Marianne Hansson, Tel: 070 - 795 28 96