Vägbeskrivning


Vägbeskrivning


Heby Brukshundklubb

Rödjebro 103

744 92 Huddungeby


Vi finns vid Huddungevägen (Väg 858 mellan Heby och Östervåla):


Från Heby 19 km norrut längst Huddungevägen. Väg 858.

Från Tärnsjö 11 km österut Väg 865.

Från Östervåla 13 km söderut. Väg 858.

Från Harbo 10 km västerut. Väg 863.