Kalender

Tävlingsprogram 2024


11-12 maj lydnadshelg startklass- klass 3 båda dagar

26 maj Spår lägre och högre

15 juni rapport lägre högre och elit

6 juli spår elitklass

7 juli spår elitklass DM