Vill du bli funktionär?

Vill du utbilda dig?

Heby BK har nu mer än trettio år på nacken. Många har över åren gjort fina insatser för att klubben ska fungera på bästa sätt. Det är vi mycket tacksamma för! Inför nästa 30-årsperiod behöver klubben nu många nya entusiaster, som kan upprätthålla klubbens goda renommé. Vi söker därför ett flertal funktionärer att utbilda för många av våra verksamheter. Vill du bli ”hundmänniska” finns här en god möjlighet att på riktigt bli vän med din hund. Hör av dig och berätta vilken utbildning du skulle kunna tänka dig genomgå! Vi har verksamhet inom alla de områden vi kortfattat beskrivit ovan. Vilket eller vilka passar dig!