Sektorer/Kommittéer


Sektorer och kommittéer har olika områden att ansvara för. De är utsedda av styrelsen respektive årsmötet  för att bistå styrelsen i dess arbete. Vill du hjälpa till, kontakta ansvarig/sammankallande.

Sektorer

Sektorer/grupper

Ansvarig/sammankallande

Mail

Tfn

Tävlingssektorn

Lena Salestedt

tavling@hebybk.se

070 - 236 79 19

Hundägareutbildningssektorn

Yvonne Grahn

yvgra@hotmail.com

073 - 984 20 50

Rasutvecklingssektorn

Marianne Hansson

marianne@gatefields.se

018 - 36 48 90

076 - 366 21 23

Tjänstehundsektorn

VilandeAllmänlydnad

Jessica Adler
TL Bruks o Lydnad

TS Lydnad o Rallylydnad
Skrivare Rallylydnad

wilmanova@hotmail.com

070-3173561

Allmänlydnad

Yvonne Karlsson

yvonne@moalitz.com


Tävlingsledare

Berit Heyman, bruks
Linn Holmström, lydn
Esther Hillbom, lydn

beritheyman@gmail.com

0730625883


TS

Siv Wahlund

siv.wahlund@hotmail.com


Agilitysektorn

Inga-Britt Persson

ingabritt.r.persson@gmail.com

070 - 231 56 45

Rallylydnad

Eva Joelsson

eva_joelsson@hotmail.com

070-6936479

Specialsök/NW

Lena Salestedt

tavling@hebybk.se

070 - 236 79 19

Köksansvarig

Barbro Zetterberg

arligbo@gmail.com

070 - 337 61 00

Stug & områdesansvarig

Håkan Bengtzon

arligbo@gmail.com

070 - 358 47 41

Webbansvarig

PO Sundelin

po@interface.se

073 - 512 39 46

PR/info

Annica Boström

reko@live.se

0292 - 714 40

Tävlingssektorn - TÄS


Ansvar för:


 • Att planera och genomföra klubbens prov, såväl bruks- som lydnadsprov.
 • Tävlingssektorn ansvarar för att materiel för tävlingsverksamheten finns och är i gott skick.
 • Tar emot anmälningar via SBK Tävling.
 • Registerar in tävling- och prov resultat på SBK Tävling.
 • Samarbetar med andra SBK klubbar i distriktet.
 • Samarbetar med utbildningssektorn om utbildningsbehovet i sektorn.
 • Planering av marker för tävlingar m.m och fortlöpande ha kontakt med markägare.
 • Lägga fram förslag till tävlingsverksamhet nästkommande år, som ska inlämnas till styrelsen.


Läs mera om prov & tävlingar på SBK.


Hundägarutbildningssektorn - HUS


Ansvara för:


 • Anordna hundägarutbildning på alla nivåer.
 • Verka för att erbjuda plats på grundkurs valp inom tre månader
 • Verka för att alla som vänder sig till Brukshundklubben för att gå kurs ska erbjudas kursplats.
 • Arrangera temakvällar och utvecklingskurser för att stimulera hundägare till fortsatt utbildning.


Läs mera om hundägarutbildning på SBK.

Rasutvecklingssektorn - RUS


Ansvarar för:


 • Att mentalbeskrivningar (MH) och mentaltester (MT) arrangeras.
 • Att utbilda funktionärer för mentalprov och tester.
 • Att sprida information om brukshundraserna.


Läs mera om avel & hälsa på SBK.

Tjänstehundssektorn - TJH


Ansvarar för:


 • Utbildning av Räddnings-, Patrullhundar i samråd med distriktet.Läs mera om utbildning av tjänstehundar på SBK.

Agilitysektorn


Vi har för närvarande ingen Agilityverksamhet.

Snabblänkar