Sektorer/Kommittéer

Sektorer och kommittéer har olika områden att ansvara för. De är utsedda av styrelsen respektive årsmötet  för att bistå styrelsen i dess arbete.

Vill du hjälpa till? Kontakta ansvarig/sammankallande.

Sektorer

Sektorer/grupper

Ansvarig/sammankallande

Mail

Tfn

Tävlingssektorn

Esther Hillbom

tavling@hebybk.se

070 - 236 79 19

Hundägareutbildningssektorn

yvgra@hotmail.com

073 - 984 20 50

Rasutvecklingssektorn

Marianne Hansson

marianne@gatefields.se

018 - 36 48 90

076 - 366 21 23

Tjänstehundsektorn

VilandeAllmänlydnad

Jessica Adler
TL Bruks o Lydnad

TS Lydnad o Rallylydnad
Skrivare Rallylydnad

wilmanova@hotmail.com

070-3173561

Allmänlydnad

Yvonne Karlsson

yvonne@moalitz.com


Tävlingsledare

Linn Holmström, lydn
Esther Hillbom, lydn

TS

Siv Wahlund

siv.wahlund@hotmail.com


Agilitysektorn

Susanne Björklander


Rallylydnad

Eva Joelsson

eva_joelsson@hotmail.com

070-6936479

Specialsök/NW

Lena Salestedt

tavling@hebybk.se

070 - 236 79 19

Köksansvarig

Lena Salestedt

Stug & områdesansvarig

Webbansvarig

PO Sundelin

po@interface.se

073 - 512 39 46

PR/info

Annica Boström

reko@live.se

0292 - 714 40

Tävlingssektorn - TÄS

 • Planerar och genomför klubbens prov, såväl bruks- som lydnadsprov.
 • Ansvarar för att materiel för tävlingsverksamheten finns och är i gott skick.
 • Tar emot anmälningar via SBK Tävling.
 • Registerar in tävling- och prov resultat på SBK Tävling.
 • Samarbetar med andra SBK klubbar i distriktet.
 • Samarbetar med utbildningssektorn om utbildningsbehovet i sektorn.
 • Planerar marker för tävlingar m.m och har fortlöpande kontakt med markägare.
 • Lägger fram förslag till tävlingsverksamhet nästkommande år, som ska inlämnas till styrelsen.

Hundägarutbildningssektorn - HUS

 • Anordnar hundägarutbildning på alla nivåer.
 • Verkar för att erbjuda plats på grundkurs valp inom tre månader
 • Verkar för att alla som vänder sig till Brukshundklubben för att gå kurs ska erbjudas kursplats.
 • Arrangerar temakvällar och utvecklingskurser för att stimulera hundägare till fortsatt utbildning.

Rasutvecklingssektorn - RUS

 • Arrangerar mentalbeskrivningar (MH) och mentaltester (MT).
 • Utbildar funktionärer för mentalprov och tester.
 • Sprider information om brukshundraserna.

Tjänstehundssektorn - TJH

 • Utbildar Räddnings-, Patrullhundar i samråd med distriktet.

Agilitysektorn

Vi har för närvarande ingen Agilityverksamhet.