Sektorer/Kommittéer

Sektorer och kommittéer har olika områden att ansvara för. De är utsedda av styrelsen respektive årsmötet  för att bistå styrelsen i dess arbete.

Vill du hjälpa till? Kontakta ansvarig/sammankallande.

Sektorer

Sektorer/grupper

Ansvarig/sammankallande

Mail

Tfn

Tävlingssektorn

Esther Hillbom

tavling@hebybk.se

072-703 76 44

Hundägareutbildningssektorn

Elsa Karlsson

lsapost@hotmail.com

070-608 80 77

Rasutvecklingssektorn

Marianne Hansson

marianne@gatefields.se

018 -36 48 90

076 -366 21 23

Rallylydnad

Siv Wahlund

siv.wahlund@hotmail.com

070-698 15 27

Agility

Susanne Björklander

muskelmeken@hotmail.com

070-629 18 51

Specialsök/NW

Lena Sahlstedt


070-236 79 19

Köksansvarig

Lena Sahlstedt

070-236 79 19

Stug & områdesansvarig

Lars BjervnerWebbansvarig

Joakim Lindbom

Elsa Karlsson

lagbostall@telia.com

Isapost@hotmail.com

073-054 08 43

070-608 80 77

PR/info

Joakim Lindbom

Annica Boström


reko@live.se

073-054 08 43

070-573 55 66

Tävlingssektorn - TÄS

 • Planerar och genomför klubbens prov, såväl bruks- som lydnadsprov.
 • Ansvarar för att materiel för tävlingsverksamheten finns och är i gott skick.
 • Tar emot anmälningar via SBK Tävling.
 • Registerar in tävling- och prov resultat på SBK Tävling.
 • Samarbetar med andra SBK klubbar i distriktet.
 • Samarbetar med utbildningssektorn om utbildningsbehovet i sektorn.
 • Planerar marker för tävlingar m.m och har fortlöpande kontakt med markägare.
 • Lägger fram förslag till tävlingsverksamhet nästkommande år, som ska inlämnas till styrelsen.

Hundägarutbildningssektorn - HUS

 • Anordnar hundägarutbildning på alla nivåer.
 • Verkar för att erbjuda plats på grundkurs valp inom tre månader
 • Verkar för att alla som vänder sig till Brukshundklubben för att gå kurs ska erbjudas kursplats.
 • Arrangerar temakvällar och utvecklingskurser för att stimulera hundägare till fortsatt utbildning.

Rasutvecklingssektorn - RUS

 • Arrangerar mentalbeskrivningar (MH) och mentaltester (MT).
 • Utbildar funktionärer för mentalprov och tester.
 • Sprider information om brukshundraserna.

Rallylydnad

 • Arrangerar öppna träningar i rallylydnad.
 • Ser till att det finns skyltar och övrigt som behövs för att träna rallylydnad på en bra nivå.


Agility

 • Ordnar öppna träningar i agility.
 • Ser till att det finns hinder och övrigt som behövs för att träna agility på en bra nivå.


Tjänstehundssektorn - TJH

 • Utbildar Räddnings-, Patrullhundar i samråd med distriktet.
 • Vi har för närvarande ingen aktivitet i tjänstehunds sektorn.


Specialsök/NW

 • Arrangerar öppna träningar i specialsök
 • Ser till att det finns matrial så att man kan träna specialsök på en bra nivå.

Köket

 • Ansvarar för mat och fika till tävlingar
 • Ombesörjer att det finns fika att köpa till kurser och aktiviteter
 • Var och en som anväder köket ser till att det lämnas snyggt och rent.


Stug & områdesansvarig

Webbansvarig

 • Uppdaterar hemsida med texter och bilder
 • Medlemmar kan skicka in material som de önskar få pblicerat

PR/Info

 • Informerar medlemmarna via mail
 • Håller i våra Facebook grupper