Sektorer/Kommittéer


Sektorer och kommittéer har olika områden att ansvara för. De är utsedda av styrelsen respektive årsmötet  för att bistå styrelsen i dess arbete. Vill du hjälpa till, kontakta ansvarig/sammankallande.


Mailadresserna är inte klickbara, utan lägg in @ där det står (at).


Sektorer

Sektorer/grupper

Ansvarig/sammankallande

Mail

Tfn

Tävlingssektorn

Lena Salestedt

tavling(at)hebybk.se

0702 367919


Hundägareutbildningssektorn


Rasutvecklingssektorn

Kennet Persson

rus(at)hebybk.se

018 - 36 48 90

076 - 366 21 23

Tjänstehundsektorn

VilandeAgilitysektorn

VilandeSpecialsök/NW
Köksansvarig

Barbro Zetterberg0703 376100

Stug & områdesansvarig


Webbansvarig

Michael Hedman

michael(at)stockhund.se


PR/info

Annica Boström

reko(at)live.se

0292 - 714 40

Tävlingssektorn - TÄS


Ansvar för:


 • Att planera och genomföra klubbens prov, såväl bruks- som lydnadsprov.
 • Tävlingssektorn ansvarar för att materiel för tävlingsverksamheten finns och är i gott skick.
 • Tar emot anmälningar via SBK Tävling.
 • Registerar in tävling- och prov resultat på SBK Tävling.
 • Samarbetar med andra SBK klubbar i distriktet.
 • Samarbetar med utbildningssektorn om utbildningsbehovet i sektorn.
 • Planering av marker för tävlingar m.m och fortlöpande ha kontakt med markägare.
 • Lägga fram förslag till tävlingsverksamhet nästkommande år, som ska inlämnas till styrelsen.


Läs mera om prov & tävlingar på SBK.


Hundägarutbildningssektorn - HUS

Rasutvecklingssektorn - RUS


Ansvara för:


 • Anordna hundägarutbildning på alla nivåer.
 • Verka för att erbjuda plats på grundkurs valp inom tre månader
 • Verka för att alla som vänder sig till Brukshundklubben för att gå kurs ska erbjudas kursplats.
 • Arrangera temakvällar och utvecklingskurser för att stimulera hundägare till fortsatt utbildning.


Läs mera om hundägarutbildning på SBK.


Ansvarar för:


 • Att mentalbeskrivningar (MH) och mentaltester (MT) arrangeras.
 • Att utbilda funktionärer för mentalprov och tester.
 • Att sprida information om brukshundraserna.


Läs mera om avel & hälsa på SBK.

Tjänstehundssektorn - TJH


Ansvarar för:


 • Utbildning av Räddnings-, Patrullhundar i samråd med distriktet.Läs mera om utbildning av tjänstehundar på SBK.

Agilitysektorn


Vi har för närvarande ingen Agilityverksamhet.

Snabblänkar