Kursutbud

Heby Brukshundklubb arrangerar hundkurser för alla hundraser och alla åldrar

Valpkurs

Funderar du på att skaffa hund? Kanske har du just hämtat din första valp? På en valpkurs skapar du god kontakt med din hund och lägger grunden för vidare träning.

Valpkurs

Att gå valpkurs när valpen är liten ger ett bra tillfälle att skapa en god relation med din hund. Det är då valparna utvecklas som mest och din chans att påverka är stor. I kursen ligger huvudvikten på att skapa en god relation mellan dig och din hund och det gör vi genom kontakt- och följsamhetsövningar. Vi går också igenom praktiska moment såsom inkallning, sitt, ligg och tips på aktivering.

Ålder: från 3-6 månader, OBS! Max 6 månader vid kursstart!
Tillfällen: 5 eller 6 tillfällen á 1h 30 min 
Deltagare: max 10 stycken
Förkunskaper: Inga

Mål: Att du ska få en god relation med din hund. Att få goda färdigheter att fortsätta utvecklas till en trevlig familjemedlem och en välfungerande hund i vårt samhälle. Samt grundläggande kunskaper om hundens skötsel och ansvarsbestämmelser.

Innehåll: Lek, kontakt, följsamhet, hantering, aktivering, hälsaövningar/möten, sitt, ligg, inkallning, stadga/vara kvar, passivitet.

Teoridelar: Hunden & lagen, hundens utveckling, hundens beteende (flockfunktion, relation hund och människa, samarbete, trygghet och bestämmande), motivation/belöningar, sinnen/hälsa, SBK som organisation.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Allmänlydnadskurs

Kursen vänder sig till dig som vill fortsätta att arbeta på din hunds och din relation. Vi tränar på att bli trygga i vardagslydnaden som också är grunden för att fortsätta med andra hundsporter.


Allmänlydnad
En kurs för dig som vill ha en trevlig och följsam hund i vardagen. I kursen ligger huvudvikten på att skapa en god relation mellan dig och din hund och det gör vi genom kontakt- och följsamhetsövningar. Vi går igenom belöning och inlärning, praktiska moment såsom inkallning, sitt, ligg samt tränar passivitet. I kursen ingår också tips på aktivering/nosaebete t.ex. balans, motorik, hårda spår, leta efter föremål.

Ålder:från ca 6 månader
Tillfällen:5 ggr á 2h 15 min (undantag kan göras på helgkurser)
Deltagare:max 10 stycken
Förkunskaper:inga

Mål:Befästa hundens allmänlydnad i vardagliga situationer och detta kontrolleras genom Allmänlydnadspasset.

Innehåll:Sitt – sittkvar, ligg – liggkvar, inkallning, stadga, stoppkommando,kontakt, följsamhet/gå vid sidan, möte, passivitet, hantering/visitation och aktivering/nosarbete

Teoridelar:Hunden & lagen, hundens utveckling, hundens beteende (flockfunktion, relation hund och människa, samarbete, trygghet och bestämmande), motivation/belöningar, sinnen/hälsa(skötsel och omvårdnad), SBK som organisation.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialsök 

Specialsök är en ny provform i Brukshundklubben, under utveckling. Kursens syfte är att du och din hund ska ha roligt tillsammans samtidigt som du kommer utveckla din hunds luktsinne och din förmåga att kunna läsa hunden. Detta är en aktivitet som passar perfekt för i stort sett alla hundar och förare, oavsett ålder och fysisk förmåga. Du ger, på den här kursen, hunden möjlighet att få använda sitt fantastiska luktislnne på ett roligt och lättillgängligt sätt. 

Vi vet att hundar har ca 200 miljoner luktceller och människan har ca 8 miljoner, det är en stor skillnad och då förstår vi hur fantastiska nosar våra hundar har. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialsök som aktivitets kurs

 

Ålder: från 6 mån

Deltagare: 6 stycken

Tillfällen: 3 st á 2 timmar

Förkunskaper: Hunden vill leka med en leksak och har ett föremålsintresse.

Mål: Ekipaget skall efter genomgången kurs ha så mycket kunskap att denne kan utveckla hundens nos och ha en rolig aktivitet tillsammans.

Innehåll: Teori hundens beteende, leka med föremål (kong/leksak), lära hunden att leta efter en leksak/kong, funktionslydnad (vänta/sitt), Visa föraren att hunden hittat det föraren gömt alternativt hämta in det föraren gömt (ex hel kong).

 

---------------------------------------------------------------------------

Specialsök Grundkurs

 

Ålder: från  7 mån
Deltagare: 6 stycken

Tillfällen: 5 st á 2.5 timmar

Förkunskaper: Hunden vill leka med en leksak och har ett föremålsintresse.
Du måste innan kursstart skaffa en röd kong orginal och få hunden att vilja leka med den.

Mål: Ekipaget skall efter genomgången kurs ha verktyg för att utveckla dom grundfärdigheter som behövs för att sedan gå vidare till specialsök 1.

Innehåll: Teori, hundens beteende del 1,  förarens påverkan, lekutveckling och byteshantering (släppande), funktionslydnad(vänta, sitt, ligg, stå), sökvilja/sökdriv, leta hel kong/leksak, markering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialsök 1, mot prov

 

Ålder: från 10 mån

Deltagare: 4 stycken

Tillfällen: 3 st á 2 timmar

Förkunskaper: Godkänd i förberedande kurs i specialsök eller motsvarande kunskaper. (markering, byteshantering, belöningssystem, lek (kontakta aktuell instruktör för rådgivning))

Mål: Ekipaget skall efter genomgången kurs ha verktyg för att träna mot prov i specialsök klass 1.

Innehåll: Teori kring hundens nos och luktsinne, länka markeringtill sökarbete, systematiskt sök inomhus och utomhus, nosfrekvens.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Specialsök 2, mot prov

 

 

Ålder: från 12 mån

 

Deltagare: 4 stycken

 

Tillfällen: 4 st á 2 timmar

 

Förkunskaper: Ekipaget ska ha gjort minst 2 prov i klass 1.

Mål: Föraren skall efter genomgången kurs ha verktyg för att utveckla sin hunds olika färdigheter mot samtliga klasser i SBK prov Specialsök.

Innehåll:  Teori, hundens beteende del 2,  miljö och förarkontext, arbetsfördelning: självständighet och samarbete, uthållighet, olika färdigheter.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tävlingslydnad startklass

En kurs för dig som vill börja tävla tävlingslydnadens startklass. Stor vikt läggs vid momentinlärning samt grundlig genomgång av tävlingsregler. Vi kommer att arbeta med olika inlärningsmetoder och belöningsformer för att Du och Din hund ska få bästa möjliga förutsättningar inför Er tävlingskarriär.

Ålder: Från ca 8 månader
Tillfällen: 7 tillfällen á 2 h 15 min 
Deltagare: 6 stycken
Förkunskaper: Som förare ska du ha god allmänlydnad på din hund. 

Mål: Goda kunskaper och färdigheter av momentens utformning i startklassen för fortsatt träning inför en eventuell tävlingsstart.


Innehåll: Inlärning av momenten i startklass

Teoridelar: tävlingsregler, inlärningsmetoder, planering,/struktur, tävlingsrutiner, belöningsformer, varför dömer domaren så? , att vara funktionär.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rallylydnad Nybörjare

En kurs för dig som är nyfiken på rallylydnad och vill träna för nybörjarklass. Rallylydnad går ut på att man ska ta sig igenom en bana med ett antal skyltar/moment som skall utföras utan att man får poängavdrag.Trots namnet så går det inte på tid.

Ålder: Från 10 mån.
Tillfällen: 5 tillfällen á 2 h och 15 min 
Deltagare: 6 stycken
Förkunskaper: Din hund ska kunna hanteras i koppel, tillsammans med andra hundar. Ni har påbörjat träningen att gå fint vid sidan samt sitt och ligg.

Mål: Kursdeltagaren ska ha tillräckliga kunskaper för fortsatt träning av momenten i Rallylydnad Nybörjarklass på egen hand samt ha kunskap för att kunna starta rallylydnadstävling.


Teoretiskt innehåll: Kunskaper om Rallylydnad som tävlingsgren, allmänna regler vid tävling SBK tävling.

Praktiskt innehåll: Inlärning av skyltar och moment i Nybörjarklass och arbete med hela banor.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spår grundkurs

Kursen för dig som är nyfiken på spår och vill påbörja er träning. Vi går igenom de grunder som behövs och kommer praktiskt att genomföra övningarna ute i skog och mark.


Tillfällen:Totalt 4 tillfällen. Första tillfället teori. Resterande spårtillfällen
Deltagare:6 st
Förkunskaper:Inga

Ålder hund: 6 mån

Mål:Grundläggande kunskaper för fortsatt egen träning.

Innehåll:

Teori: Vad spårar hunden,utrustning och spårkunskap

Praktik: Inlärning av spår från grunden


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trick och konster 
 
En kurs för dig som vill göra kul saker och aktivera din hund. Att träna trick är en träningsform som passar alla hundar och människor. Du och hunden får en ökad kontakt , ni får lättare att kommunicera och ni ökar ert samarbete. Att träna trick  medför ofta att hunden blir mer följsam även i vardagen.  

Ålder: Från ca 6 månader 
Tillfällen: 5 tillfällen á 2 h 15 min 
Deltagare: 6-8 stycken 
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs  
 
Mål: Att kursdeltagarna ska få insikt i om hur man lär hunden olika trix som den kan utföra på förarens signaler (kommandon).  

 
Innehåll: Tips på hur man lär in trix, hur man tränar in signaler och tränar bort hjälper. Deltagarna kommer under kursens gång att få en “trixbank” som man kan plocka ur och välja de konster man tycker är roliga och vill träna mer på. 
 
Teoridelar: Inlärningsmetoder, hur man belönar, hur man kommer över svårigheter på vägen. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Appellkurs

 

  • Kursen vänder sig till Dig som har tävlingsambitioner. 
  • Du vill tävla bruks i någon av grenarna spår, sök eller rapport.
  • Du kan ha kommit en bit på väg, men behöver inspiration, tips och råd med inlärning av momenten-
  • Du kan också varaprecis i startgroparna och villha hjälp att komma igång med din träning.

 

Varje träningstillfälle har ett särskilt tema och fokuserar på två eller tre lydnadsmoment. Inom ramen för temat, väljer du vad du specifikt vill få hjälp med.   

Vid kursstart informeras mer om innehållet och upplägget av kursen. 

 

Ålder: från ca 10mån 


Tillfällen: 8 ggr á 2 timmar och 15 min 


Deltagare: max 6 st 


Förkunskaper: Du ska ha tävlingsambitioner och behöver inspiration, tips och råd med inlärning av momenten.

 

Mål: Att deltagarna ska få tips och inspiration för att komma vidare mot sina tävlingsmål.


Teoridelar: tävlingsregler, inlärningsmetoder, planering/struktur, tävlingsrutiner, belöningsformer.

Vid varje tillfälle ges möjlighet att träna linförighet/fritt följ och platsliggning. 

unsplash