Instruktörer

Våra instruktörer


Lärare i hundtjänst:

Annica Boström

reko@live.se

070 - 573 55 66

Lärare Specialsök:

Michael Hedman

Instruktör Specialsök:

Lena Salestedt

riesen1hane@outlook.com

070 - 236 79 19Annica Boström


Elsa Karlsson

elsapost@hotmail.com

0706 - 088077


Anette Ernst
Instruktör Allmänlydnad:

Eva Joelsson

eva_joelsson@hotmail.com

070 - 693 64 79


Elsa Karlsson
Anette Ernst

Michael Hedman

Lena Salestedt

Instruktör Rallylydnad:

Eva Joelsson

eva_joelsson@hotmail.com

070 - 693 64 79


Instruktör Drag:

Elsa Karlsson