Funktionärer

Funktionärer


I-klass A-domare                                                              Lärare i hundtjänst                                                Tävlingsledare A bruks

Elsa Karlsson                                                                    Annica Boström                                                        Elsa Karlsson


I-klass B-domare                                                              Lärare Specialsök                                                 Tävlingsledare B bruks     

Annica Boström                                                                 Michael Hedman                                                       Annica Boström

Elsa Karlsson                                                                                                                                                      Lena Salestedt

Marita Neteborn                                                                                                                                                   Esther Hillbom

                                                                                                                                                                            Elsa Karlsson

                                                                                                                                                                            Bengt Neteborn

II-klass B                                                                           Instruktör Specialsök                                            Marita Neteborn

Bengt Neteborn                                                                  Annica Boström

                                                                                           Lena Salestedt                                                        Tävlingsledare Lydnadsklass

Dommare Lydnadsklass                                                  Anette Ernst                                                             Elsa Karlsson

Elsa Karlsson                                                                    Elsa Karlsson                                                          Marita Neteborn

Marita Neteborn                                                                                                                                                  Bengt Neteborn

Bengt Neteborn                                                                  Instruktör Allmänlydnad

                                                                                           Michael Hedman

Dommare Specialsök                                                      Eva Joelsson

Michael Hedman                                                                Elsa Karlsson

                                                                                           Lena Salestedt

Dommare Draghundskörning                                        Anette Ernst

Elsa Karlsson

                                                                                           Instruktör Rallylydnad

                                                                                           Eva Joelsson

                                                          

                                                                                           Instruktör Draghundskörning

                                                                                           (grönt kort, Friskvård

                                                                                           Elsa Karlsson


Tävlingssekreterare Bruks/Lydnad

Annica Boström

Siv Wahlund

Esther Hillbom


Träningsansvarig Skydd

Elsa Karlsson