Bli medlem

Medlemsformer och medlemsavgifter


Som medlem i Svenska Brukshundklubben betalar du en central avgift till förbundet och en lokal avgift till Heby BK. Förbundsavgiften är 380 kronor per år och den lokala avgiften är 150 kr.


Har du ett giltigt medlemskap i någon av SBK:s rasklubbar eller i en annan brukshundklubb, där den centrala avgiften är betald ska du bara betala den lokala avgiften till Heby BK.


Medlemskapet gäller ett år från det att avgiften är betald.


Har du frågor; kontakta kassor(at)hebybk.se                             


Ordinarie medlem (central avgift + lokal avgift till Heby BK = ny medlem i SBK)                550:-/år


Ordinarie medlem (lokal avgift till Heby BK - Du är ordinarie medlem i någon av

SBK:s ras- eller lokalklubbar. OBS! Ange medlemsnummer!)                                               150:-/år


Familjemedlem (Du bor på samma adress som en Ordinarie medlem i Heby BK,

medlemsnumret måste anges).                                                                                          150:-/år


Ungdomsmedlem (För ungdomar mellan 6-25 år)                                                            320:-/år

Läs mer om ungdomsmedlemskap på: Sveriges HundungdomFör nya medlemmar

Nu kan du som vill bli medlem i Brukshundklubben registrera sig digitalt. Detta underlättar klubbarnas administration då både registrering och betalning sker automatiskt.  Klicka på Biden så kommer du till formuläret på Brukshundklubbens sida.

När medlemsskapet ska förnyas


Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.


Medlemsavisering skickas från SBK:s kansli, med betalningsinformation m.m. Finns din mailadress i SBK:s register får du även meddelande via mail.


Administrera ditt medlemskap och skriv själv ut ditt medlemsbevis.


Har du bytt adress, telefonnummer, e-postadress eller vill avsluta ditt medlemskap?

Med Svenska Brukshundklubbens medlemssystem kan du själv administrera dina medlemsuppgifter.

Här skriver du också ut ditt medlemsbevis.

Snabblänkar