Startsida

VÄLKOMMEN TILL HEBY BK,

en klubb att trivas på!


Hos oss har alla hundar lika värde, liksom dina mål med ditt hundägande.

"Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen

SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Kurser och träningsgrupper med färre än 10 går att genomföra men kräver noggrann planering och respekt för Folkhälsoinstitutets riktlinjer.


Ovanstående information kommer från SBK Upplandsdistriktet

Klubbens kommande kurser finns nu upplagda under aktiviteter. 

Välkommen in och läsa vad vi erbjuder i vår


Vi har även för avsikt att dra igång vårt träningsläger igen. Läs mer under Aktiviteter


Utbildningskommitén

Snabblänkar

Heby Brukshundklubb | Rödjebro 103 | 744 92 Huddungeby | BankGiro 5726 - 4665

(Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen avser vi BG-betalning!).