Styrelse

Valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet 2021.

 • Ordförande Annica Boström Omval 1 år
 • Vice ordförande Inga-Britt Persson Fyllnadsval 1 år
 • Kassör PO Sundelin Kvarstår 1 år
 • Sekreterare Siv Wahlund Omval 2 år
 • Ledamot 1 Lena Salestedt Omval 2 år
 • Ledamot 2 Eva Park Kvarstår 1 år
 • Ledamot 3 Berit Heyman Omval 2 år

 

 • Suppleant 1 Jocke Lindbom Omval 2 år
 • Suppleant 2 Isabelle Kraft Fyllnadsval 1 år
 • Revisor
 • Revisor Catarina Lindahl Nyval 1 år
 • Revisorssuppleant Yvonne Grahn Nyval 1 år

 

Valberedningen var inte eniga i sitt beslut.

 

Inga övriga namnförslag har inkommit till valberedningen.

Heby BK - Styrelse 2020

Ordförande

Annica Boström

ordf(at)hebybk.se                    

070 - 573 55 66

Vice ordförande 


styrelsen(at)hebybk.se


Sekreterare       

Siv Wahlund

sekreterare(at)hebybk.se

070 - 698 15 27

Kassör                 

P-O Sundelin

kassor(at)hebybk.se     

Ledamöter         

Eva Park

styrelsen(at)hebybk.se       

073-8133444


Berit Heyman

styrelsen(at)hebybk.se

073-0625883

                       

Lena Salestedt

styrelsen(at)hebybk.se

070- 236 79 19

Suppleanter             

Joakim Lindbom

styrelsen(at)hebybk.se

073- 054 08 43


Inga Britt Persson

styrelsen(at)hebybk.se

070-2315645

 
Revisorer                   


revisorer(at)hebybk.se    Markus Andersson


Revisorsuppleant

Chatarina Lindahl

revisorer(at)hebybk.se


   

 Valberedning       

Håkan Bengtzon (Sammankallande


valberedningen(at)hebybk.se

070- 358 47 41


Marie Wilhelmsson

valberedningen(at)hebybk.se   

 

Anette Lundström

valberedningen(at)hebybk.se

070- 159 36 63

Verksamhetsberättelser

Stadgar & policy

Snabblänkar