Styrelse

Valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet 2021

Ordförande Annica Boström omval 1 år

Vice ordförande vakant fyllnadsval 1 år

Kassör PeO Sundelin kvarstår 1 år

Sekreterare Siv Wahlund omval 2 år

Ledamot 1 Isabelle Kraft nyval 2 år

Ledamot 2 Eva Park kvarstår 1 år

Ledamot 3 Berit Heyman omval 2 år

Suppleant 1 Inga-Britt Persson kvarstår 1 år

Suppleant 2 Jocke Lindbom omval 2 år

Revisor Göran Hawee omval 1 år

Revisor Catharina Lindahl nyval 1 år

Revisorssuppleant vakant nyval 1 år


Ytterligare förslag på namn lämnas till styrelsen före den 15/12 2020

Heby BK - Styrelse 2020

Ordförande

Annica Boström

ordf(at)hebybk.se                    

070 - 573 55 66

Vice ordförande 

Kerstin Måntelius

styrelsen(at)hebybk.se

070 - 876 30 17

Sekreterare       

Siv Wahlund

sekreterare(at)hebybk.se

070 - 698 15 27

Kassör                 

P-O Sundelin

kassor(at)hebybk.se     

Ledamöter         

Eva Park

styrelsen(at)hebybk.se       

073-8133444


Berit Heyman

styrelsen(at)hebybk.se

073-0625883

                       

Lena Salestedt

styrelsen(at)hebybk.se

070- 236 79 19

Suppleanter             

Joakim Lindbom

styrelsen(at)hebybk.se

073- 054 08 43


Inga Britt Persson

styrelsen(at)hebybk.se

070-2315645

 
Revisorer                   

Göran Hawée

revisorer(at)hebybk.se    Markus Andersson


Revisorsuppleant

Chatarina Lindahl

revisorer(at)hebybk.se


   

 Valberedning       

Håkan Bengtzon (Sammankallande


valberedningen(at)hebybk.se

070- 358 47 41


Marie Wilhelmsson

valberedningen(at)hebybk.se   

 

Anette Lundström

valberedningen(at)hebybk.se

070- 159 36 63

Verksamhetsberättelser

Stadgar & policy

Snabblänkar

Heby Brukshundklubb | Rödjebro 103 | 744 92 Huddungeby | BankGiro 5726 - 4665

(Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen avser vi BG-betalning!).