Styrelse


    Mailadresserna är inte klickbara, utan lägg in @ där det står (at).Heby BK - Styrelse 2018

Ordförande

Annica Boström

ordf(at)hebybk.se                    

070 - 573 55 66

Vice ordförande 

styrelsen(at)hebybk.se


Sekreterare       

Siv Wahlund

sekreterare(at)hebybk.se

070 - 698 15 27

Kassör                 

kassor(at)hebybk.se     

Ledamöter         

styrelsen(at)hebybk.se       


Kerstin Måntelius 

styrelsen(at)hebybk.se

070 - 876 30 17

                       

Lena Salestedt

styrelsen(at)hebybk.se

070- 236 79 19

Suppleanter             

Joakim Lindbom

styrelsen(at)hebybk.se

073- 054 08 43


Eva Park

styrelsen(at)hebybk.se


 
Revisorer                   

Marie Sverin

revisorer(at)hebybk.se    Lilian Holmer


070 - 275 60 70

Revisorsuppleant

Dorra Kalinowska

revisorer(at)hebybk.se


   

 Valberedning       

Maria Willhelmsson (sammankallande)

valberedningen(at)hebybk.seHåkan Bengtzon

valberedningen(at)hebybk.se   

070- 358 47 41

 

Anette Lundström

valberedningen(at)hebybk.se

070- 159 36 63

Verksamhetsberättelser

Stadgar & policy

Snabblänkar

Heby Brukshundklubb | Rödjebro 103 | 744 92 Huddungeby | BankGiro 5726 - 4665

(Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen avser vi BG-betalning!).