Kurser

Kommande kurser hos Heby Brukshundklubb

KURSER 2023

För deltagande i samtliga kurser fordras medlemskap i Heby Brushundklubb.

 

SPECIALSÖK/KONGKURS GRUNDER

Kursledare Annica Boström och Siv Wahlund. Mer information kommer senare.


SPECIALSÖK FORTSÄTTNING MED INRIKTNING MOT SBK PROV/TÄVLING SPECIALSÖK

Kursledare Michael Hedman
Mer information kommer senare.


Frågor och funderingar:

Kontakta Susanna Tahvanainen på Facebook

Mejl adr: Pinscher@live.se