RRR-apport

RRR-apport nätbilaga

 

 

RRR-apport är Heby Brukshundsklubbs medlemstidning.

 

 

Tidningen har haft 4 utgåvor per år tidigare, och fr.o.m Nr 3 2007 finns de även att läsa här på nätet.

Någon redaktion har det inte funnits sedan 2011, men kanske kan vi ta upp tidningsutgivningen igen!

Finns det några som skulle vilja ta på sig detta otroligt roliga jobb i vår klubb?

 

Kontakta Yvonne Höglund via mail: yvoho(at)live.se, hon har fungerat som tillfällig redaktör och sett till att det kommit ut några specialnummer av tidningen.

 

 

Snabblänkar

Heby Brukshundklubb | Rödjebro 103 | 744 92 Huddungeby | BankGiro 5726 - 4665

(Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen avser vi BG-betalning!).