Sektorer

Hundägarutbildningssektorn - HUS

Rasutvecklingssektorn - RUS

 

Sektorer och kommittéer har olika områden att ansvara för. De är utsedda av styrelsen respektive årsmötet för att bistå styrelsen i dess arbete. Vill du hjälpa till, kontakta ansvarig/sammankallande.

 

Mailadresserna är inte klickbara, utan lägg in @ där det står (at).

 

Sektorer

Sektorer/grupper

Ansvarig/sammankallande

Mail

Tfn

Tävlingssektorn

Marie Sverin

tavling(at)hebybk.se

0292 - 509 23

076 - 346 36 92

Hundägareutbildningssektorn

 

 

 

 

Rasutvecklingssektorn

Kennet Persson

rus(at)hebybk.se

018 - 36 48 90

076 - 366 21 23

Tjänstehundsektorn

Vilande

 

 

Agilitysektorn

Vilande

 

 

 

 

 

 

Köksansvarig

 

 

 

Stug & områdesansvarig

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig

Pia Stråk

piastrak(at)msn.com

076-883 30 65

PR/info

Annica Boström

reko(at)live.se

0292 - 714 40

 

 

 

 

Tävlingssektorn - TÄS

 

Ansvar för:

 

 • Att planera och genomföra klubbens prov, såväl bruks- som lydnadsprov.
 • Tävlingssektorn ansvarar för att materiel för tävlingsverksamheten finns och är i gott skick.
 • Tar emot anmälningar via SBK Tävling.
 • Registerar in tävling- och prov resultat på SBK Tävling.
 • Samarbetar med andra SBK klubbar i distriktet.
 • Samarbetar med utbildningssektorn om utbildningsbehovet i sektorn.
 • Planering av marker för tävlingar m.m och fortlöpande ha kontakt med markägare.
 • Lägga fram förslag till tävlingsverksamhet nästkommande år, som ska inlämnas till styrelsen.

 

Ansvara för:

 

 • Anordna hundägarutbildning på alla nivåer.
 • Verka för att erbjuda plats på grundkurs valp inom tre månader
 • Verka för att alla som vänder sig till Brukshundklubben för att gå kurs ska erbjudas kursplats.
 • Arrangera temakvällar och utvecklingskurser för att stimulera hundägare till fortsatt utbildning.

 

 

Ansvarar för:

 

 • Att mentalbeskrivningar (MH) och mentaltester (MT) arrangeras.
 • Att utbilda funktionärer för mentalprov och tester.
 • Att sprida information om brukshundraserna.

Tjänstehundssektorn - TJH

 

Ansvarar för:

 

 • Utbildning av Räddnings-, Patrullhundar i samråd med distriktet.

Agilitysektorn

 

Vi har för närvarande ingen Agilityverksamhet.

Snabblänkar

Heby Brukshundklubb | Rödjebro 103 | 744 92 Huddungeby | BankGiro 5726 - 4665

(Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen avser vi BG-betalning!).