Styrelse

 

Mailadresserna är inte klickbara, utan lägg in @ där det står (at).

 

 

Heby BK - Styrelse 2018

Ordförande

Annica Boström

ordf(at)hebybk.se

070 - 573 55 66

 

 

 

 

Vice ordförande

Anita Olsson

styrelsen(at)hebybk.se

 

Sekreterare

Siv Wahlund

sekreterare(at)hebybk.se

070 - 698 15 27

Kassör

Sten-Åke Laurén

kassor(at)hebybk.se

076 - 593 00 50

 

 

 

 

Ledamöter

Bengt Neteborn

styrelsen(at)hebybk.se

070- 887 89 83

 

Kerstin Måntelius

styrelsen(at)hebybk.se

070 - 876 30 17

Lena Salestedt

styrelsen(at)hebybk.se

070- 236 79 19

 

 

 

 

Suppleanter

Joakim Lindbom

styrelsen(at)hebybk.se

073- 054 08 43

 

Eva Park

styrelsen(at)hebybk.se

 

 

 

 

Revisorer

Marie Sverin

revisorer(at)hebybk.se

 

 

Lilian Holmer

 

070 - 275 60 70

 

 

 

 

Revisorsuppleant

Dorra Kalinowska

revisorer(at)hebybk.se

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning

Maria Willhelmsson (sammankallande)

valberedningen(at)hebybk.se

 

 

Håkan Bengtzon

valberedningen(at)hebybk.se

070- 358 47 41

Anette Lundström

valberedningen(at)hebybk.se

070- 159 36 63

 

 

 

 

Verksamhetsberättelser

Stadgar & policy

Snabblänkar

Heby Brukshundklubb | Rödjebro 103 | 744 92 Huddungeby | BankGiro 5726 - 4665

(Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen avser vi BG-betalning!).